Sioned Gwen Davies

Sioned Gwen Davies, mezzo soprano 30 mlwydd oed o Fae Colwyn yn ennill Cystadleuaeth ar gyfer Cantorion Cymreig eleni.

Mewn cyngerdd rownd derfynol hynod gyffrous yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd, i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Gareth Jones, gwefreiddiodd Sioned y beirniaid a’r gynulleidfa a oedd yn bresennol gyda pherfformiadau o Crude furie degl’ orridi abissi o Serse gan Handel , Va! Laisse couler mes larmes  gan Massenet, Da, gan Werther,  vspomnila… Podrugi milie o’r Queen of Spades gan Tchaikovsky, Amor! o Caberet Song  Bolcom (i gyfeiliant Caradog Williams yn canu’r Piano) a Fia dunque vero… O mio Fernando o La Favorita gan Donizetti.

Mae Sioned yn ennill gwobr ariannol o £2000 a bydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd y flwyddyn nesaf.

Y cystadleuwyr eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd y mezzo soprano Eirlys Myfanwy Davies, yr uwch-denor Kieron-Connor Valentine a’r tenoriaid Trystan Llŷr Griffiths a Samuel Furness.

Finalists

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ynghylch cystadleuaeth Cantorion Cymreig 2018 cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Sue Welch, Gweinyddwr

Mae’r Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig ar agor i gantorion ar gychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol a rhwng 18 a 32 mlwydd oed ar 1 Mehefin 2017. Mae’n rhaid iddynt fod wedi eu geni ynteu eu magu yng Nghymru ac wedi derbyn rhan helaeth o’u haddysg yng Nghymru.

Trefnir y gystadleuaeth gan Live Music Now mewn cyd-gysylltiad â BBC Cymru Wales a gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Live Music Now Cymru fydd yn hyrwyddo’r gyngerdd. Sefydlwyd yr elusen hon gan Yehudi Menuhin er budd cerddorion proffesiynol ifanc a’r gymuned ehangach gyfan. Mae’r cerddorion yn cael cyfleoedd i berfformio i ystod eang o gynulleidfaoedd, gan ddod â’r profiad o gerddoriaeth fyw i filoedd o bobl sydd ddim yn medru mynychu cyngherddau.

Am ragor o fanylion cysylltwch os gwelwch yn dda â’r gweinyddwr, Sue Welch

Cyswllt

Cyd-lynydd: Sue Welch
Tel: 07876 386428
Ebost: suewelch@talktalk.net

Trefnir gan
Live Music Now

Mewn cyd-gysylltiad â
BBC Cymru / Wales

Cefnogir gan

Arts Council of Wales / Cyngor Celfyddydou Cymru

Welsh Government / Lywodraeth Cymru

RichardCarne

Mr Chris Ball

sickle